Odbranjen master rad na Pedagoškom fakultetu

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Rašić Slavica, pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, Prof. dr Dragoljub Krneta  i doc. dr Dijana Đurić.

Tema  master rada bila je „  Bolest zavisnosti sa  osvrtom na metode vaspitanja i prevencije “.  Mentor master rada  bio je prof. dr Dragoljub Krneta .