Uspješno realizovao proces institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa

Nezavisni univerzitet Banja Luka je u prethodnom periodu uspješno realizovao proces institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa, što su izdavanjem rješenja potvrdile Agencija za akreditaciju VŠU Republike Srpske i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH. Rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka, prof. dr Zoran Kalinić je prilikom prijema rješenja izjavio: “Poslije perioda stagnacije, Agencije za akreditaciju su nastavile svoj rad i završile akreditacione procese za nekoliko visokoškolskih ustanova uključujući i Nezavisni univerzitet Banja Luka. Tako je naš univerzitet postao institucionalno reakreditovana ustanova, a po prvi put su akreditovani i studijski programi. Proces akreditacije nikada nije završen, on je stalno u toku i nama predstoji akreditacija novih programa i kao i stalno usavršavanje.“http://www.hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=4293