Odbrana master rada na Pedagoškom fakultetu

Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Leković Irma , pred  komisijom  u sastavu od prof. dr Milomira Martića, Prof. dr Dragoljuba Krnete  i doc. dr Dijane Đurić.

Tema  master rada bila je „  Emocionalna inteligencija “.  Mentor master rada  bio je p Prof. dr Dragoljub Krneta.