OBAVJEŠTENJE

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA

FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE

Obavještava javnost da će

Nikola Vujasinović  20. novembra  2021. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Nezavisnog univerziteta javno braniti završni master  rad na temu :

„Politička uloga muzičkih umjetnika i njihovih djela na prostoru BiH krajem XX i početkom XXI vijeka„

Završni master rad može se vidjeti svakog  radnog dana od  10 – 15 časova u biblioteci  Nezavisnog  univerziteta Banja Luka, ulica Veljka Mlađenovića br. 12e do dana odbrane.