O B A V J E Š T E NJ E

Bojan Vučenović, diplomirani ekolog, dana 2.11.2021. godine je u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Fakulteta za ekologiju, uspješno odbranio master rad pod naslovom „  Izbor optimalne garniture vrsta za rekultivaciju deposola rudnika  „ Omarska “ “ i time stekao akademsko zvanje master ekologije.Komisiju za ocjenu i odbranu završnog-master rada su činili: prof. dr Srđan Ljubojević – mentor, prof. dr Vaso Bojanić i prof. dr Tešo Ristić.Odluka Komisije utemeljena je na ukupnoj ocjeni završnog-master rada, cjelini naučne rasprave, stručne utemeljenosti i nesumnjivog doprinosa završnog rada naučnoj misli u oblasti Ekologije i zaštite životne sredine. Master rad predstavlja samostalan i zreo doprinos u ovoj oblasti a rezultati istraživanja mogu koristiti u praksi.