OBAVJEŠTENJE

Diplomirani inženjer računarstva i informatike Nikola Mitrović dana 5.11.2021. godine u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka uspješno je odbranio završni master rad pod nazivom: „Mišljenje učenika o vrednosti nastave informatike u osnovnoj školi“ i time stekao akademsko zvanje master poslovne informatike. Komisiju za ocjenu i odbranu završnog-master rada činili su: doc. dr Srećko Stanković, predsjednik komisije; doc. dr Nikola Novaković, član komisije i doc. dr Marijan Mijatović, mentor.