O B A V J E Š T E NJ E

Fakultet za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka obavještava javnost da će kandidat, diplomirani ekolog, Bojan Vučenović , javno braniti završni master rad pod nazivom: „ IZBOR OPTIMALNE GARNITURE VRSTA ZA REKULTIVACIJU DEPOSOLA RUDNIKA „ OMARSKA “.


Odbrana će se održati u utorak, 2.11.2021. godine sa početkom u 13:00 časova na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Veljka Mlađenovića 12e (kod Gradskog olimpijskog bazena).


Svi zainteresovani rad mogu pogledati u Biblioteci Nezavisnog univerziteta Banja Luka, na istoj adresi svaki radni dan od 10:00 do 15:00 časova.