Проф. др Марко Аћић Посматрајући развој појма међународних организација можемо уочити да се од почетних теоријских разматрања овај веома сложен појам данас одразио и  практично како на међународно право тако и на међународне односе –  под којима  можемо посматрати и њихов економски дио. У XX вијеку који се веома честоpročitajte više