Проф. др Марко Аћић Посматрајући развој појма међународних организација можемо уочити да се од почетних теоријских разматрања овај веома сложен појам данас одразио и  практично како на међународно право тако и на међународне односе –  под којима  можемо посматрати и њихов економски дио. У XX вијеку који се веома честоpročitajte više

Људска заједница је прошла дуг пут развоја од производње засноване на снази људских мишића до флексибилних, аутоматизованих производних погона. У новој економији додатна вриједност је резултат ангажовања интелектуалних могућности човјека, а не његовог физичког рада. Такво стање нас упућује на закључак да живимо у времену нове економије, нове политике иpročitajte više