Одржан округли сто на тему ,,Актуелна питања образовања и подршке лицима са сметњама у развоју у Русији и Републици Српској”

Независни универзитет Бања Лука у сарадњи са Руским државним педагошким универзитетом и.м. А.И. Герцена , организовали су онлајн округли сто на тему ,,Актуелна питања образовања и подршке лицима са сметњама у развоју у Русији и Републици Српској”. Ректор Независног универзитета Бања Лука, Зоран Калинић у уводном предавању истако је значај обрзовања лица са сметњама у развоју.

У онлајн округлом столу са темама  учествовали су:

Проф. др Борка Вукајловић – проректор за наставу и студентска питања (НУБЛ) са темама „Од теорије према пракси инклузије“ и  „Развој социјалних модела збрињавања на принципу партнерства јавног и цивилног сектор”,

Антропов Александар Петровиђ – кандидат педагошких наука, професор, директор Института за дефектолошко образовање и рехабилитацију, директор Ресурсног образовно-методичког центра за образовање инвалида и особа са сметњама у развоју Руског државног педагошког универзитета. РГПУ им. А.И. Герцена,

Свјетлана Јуриевна Илиина – шеф катедре олигофренологије, доктор педагошких наук, професор  „Обука кадрова за подучавање дјеце са интелектуалним тешкоћама”,

Проф. др Гордана Николић –  са темом «Позиционирање улоге дефектолога у инклузивном систему – или зашто је важан контакт са Русијом »,

Војлокова Јељена Фјодоровна – кандидат педагошких наука, доцент катедре олигофренологије Института за дефектолошко образовање и рехабилитацију РГПУ им. А.И. Герцена  са темом „Заједничко образовање предшколске дјеце са сметњама у развоју и неуротипичних вршњака у Санкт Петербургу: искуство, проблеми, изгледи“,

Шумскаја Надјежда Аљександровна – кандидат педагошких наука, доцент катедре олигофренологије Института за дефектолошко образовање и рехабилитацију РГПУ им. А.И. Герцена са темом  „Праћење дјеце са тешким вишеструким сметњама у развоју у дневним боравцима“,

Кириј Анастасија Владиславовна – магистар друге године програма «Образовање лица са проблемима интелектуалног развоја», институт за дефектолошко образовање и реахабилитацију РГПУ им. А.И. Герцена  са темом  „Емоционална компонента у структури социјалне компетенције адолесцената са интелектуалном ометеношћу“, и

Стеван Шеатовић – магистар специјалне едукације и рехабилитације са темом „Инклузија у пракси“.

На крају рада он лине округлог стола  проф. др Борка Вукајловић је рекла да  је задовољство уочити слагања око поимања и тумачења инклузије, те у том смислу и слагања око отворених питања, односно, идентификације могућих области и тема за заједничка истраживања, која би била корисна првенствено за наше двије институције и државе.  Сарадња са вашим Институтом, за нас је изузетна част, али и шанса за напредовање и учење свих.  Иако смо много млађа институција, наше дефектолошко образовање смо стицали на веома цијењеним дефектолошким факултетима у Београду и Загребу, закључила је  проф. др Борка Вукајовић и истакла два битна закључка а то су:

  1. Данас се на жалост тако не зову, чиме исказујемо и нашу ПРВУ жељу и задатак да нам будете у подршци АРГУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ НАЗИВА ДЕФЕКТОЛОГИЈА, као и ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДЕФЕКТОЛОГИЈЕ И ДЕФЕКТОЛОГА У ОДНОСУ НА ПОТРЕБЕ ДРУШТВА.
  2.  Вјерујем и да постоји слагање о заједничкој реализацији стручног усавршавања за студенате, али и предаваче. Спремни смо за учешће у заједничким истраживањима, организацији стручне конфереције.