Održan okrugli sto na temu “Šta poslije kapitalizma”

Dana 31. januara 2022. godine u 12 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održan je okrugli sto na temu “Šta poslije kapitalizma”. Organizatori skupa bili su Ekonomski fakultet i Institut za naučno istraživački rad pri Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. 

Okruglom stolu prisustvovalo je sedamnaest učesnika, među kojima su bili profesori, stručnjaci i studenti iz oblasti ekonomije, sociologije, prava, umjetnosti, politologije i urbanog razvoja. Uvodnu riječ imala je  dekanica Ekonomskog fakulteta prof. dr Ružica Đervida. Uvodno izlaganje održao je prof. dr Stevan Vasiljev. U svom izlaganju osvrnuo se na istorijski razvoj kapitalizma kao društveno-ekonomskog poretka kao i sadašnje poimanje istog. 

Kroz otvoreni dijalog i razmjenu mišljena svih učesnika došlo se i do određenih spoznaja kao i otvaranja novih pitanja. Kapitalizam mjenja svoj oblik i poprima novi pravac, razlozi za to su različiti kao što su razvoj tehnologije, klimatske promjene, pandemija  i slično. Pitanje koje se postavilo je da li je ovo vrijeme kraja kapitalizma i početak neke nove epohe društveno-ekonomskog poretka? Da li je vrijeme da se značaj čovjeka stavi iznad značaja sticanja kapitala? Tema kapitalizma je kompleksna i zahtijeva analizu sa svih aspekata, tako da se došlo do zaključka da je potrebno organizovati niz rasprava i diskusija na ovu temu kako bi se ona sagledala sa mikro i makro nivoa.