НУБЛ домаћин конференције ,,Innovative Ideas in Science 2023″

У просторијама Независног универзитета Бања Лука 21. и 22. септембра 2023. године по девети пут је одржана Међународна научна конференција Innovative Ideas in Science – IIS2023. Конференцију су заједнички организовали Независни универзитет Бања Лука, Технички универзитет Клуж-Напока – Сјеверни универзитетски центар Баја Маре из Румуније и Универзитет примјењених наука Кемптен из Њемачке.

На конференцији су презентовани научни и стручни радови из области техничких наука од стране аутора из Босне и Херцеговине, Србије, Њемачке, Румуније, Украјине и Индије. Дискусија је обухватала актуелне теме и изазове из техничких наука укључујући и безбједност аутономних возила, ефикасност и снагу хибридних возила, ваздушно хлађење термоелектрана, ефекте термоизолације старих објеката, вјештачку интелигенцију и презервацију пољопривредних производа.

Поред значаја конференције за науку, разговарано је и о проширењу сарадње између организатора конференције. Домаћин конференције IIS2023, Независни универзитет Бања Лука је страним учесницима организовао туристички обилазак Бања Луке, као и обилазак Манастира Крупа на Врбасу, током кога су страни учесници могли да уживају у љепотама нашег града као и у културно-историјским знаменитостима. Домаћин наредне конференције Innovative Ideas in Science је Технички универзитет Клуж-Напока – Сјеверни универзитетски центар Баја Маре а иста ће бити одржана током 2024. године у Румунији.

ENGLISH

The ninth International Scientific Conference INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE – IIS2023
was held on the 21 st and 22 nd of September 2023. at the premises of the Independent University
Banja Luka. The Conference was jointly organized by the Independent University Banja Luka,
Technical University of Cluj-Napoca – North University Center Baia Mare from Romania and
the University of Applied Sciences Kempten from Germany. Scientific and professional papers
by authors from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Germany, Romania, Ukraine and India were
presented at the Conference. The discussion covered current topics and challenges from the field
of applied sciences, including safety of autonomous vehicles, efficiency and power of hybrid
vehicles, air cooling of thermal power stations, effect of thermal isolation of old buildings, AI
and preservation of agricultural products. Alongside the importance of this Conference for
science, there were discussions of expanding cooperation among Conference organizers. As the
host institution of IIS2023 Conference, the Independent University Banja Luka organized a
tourist tour of Banja Luka and the Krupa na Vrbasu monastery for the foreign participants,
during which the participants could enjoy the attractions and cultural and historic monuments of
our town.
The next INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE Conference will be hosted by the Technical
University of Cluj-Napoca – North University Center Baia Mare, which will be organized in

  1. in Romania.