Prof.dr Zoran Kalinić

Znanje je sve važniji resurs i zbog toga je kvalitetno obrazovanje prioritet modernog čovjeka. Već 14 godina Nezavisni univerzitet Banjaluka unapređuje kvalitet visokog obrazovanja, u skladu sa novim trendovima u okruženju. Pod krovom Nezavisnog univerziteta Banjaluka nalazi se sedam fakulteta: 

  • Ekonomski fakultet,
  • Fakultet za političke nauke,
  • Pedagoški fakultet,
  • Fakultet za informatiku,
  • Fakultet za ekologiju,
  • Fakultet lijepih umjetnosti i  
  • Fakultet za bezbjednost i zaštitu.

Studenti mogu da odaberu jedan od 17 studijskih programa na kojima će njihovo školovanje trajati tri, četiri ili pet godina, zavisno od ciklusa na koji se upisujui i broja kredita koji su predviđeni za studijske programe.

Svi fakulteti izvode nastavu na prvom I drugom ciklusu studija, a od ove godine Ekonomski fakultet upisuje prvu generaciju studenata na doktorskim studijama (treci ciklus) iz oblasti Poslovne ekonomije. Na Nezavisnom univerzitetu nastavu izvodi 86 profesora koji su u svakom trenutku dostupni studentima za konsultacije da bi se postigli što bolji rezultati tokom studiranja.


Nezavisni univerzitet Banjaluke je mjesto na kojem počinje budućnost. Dobro došli!

Prof. dr Zoran Kalinić, rektor

Share Button