Na Fakultetu za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka, dana 01.10.2022. godine, Vida Rajkovača je odbranila master rad pred komisijom: predsjednik: prof. dr Tešo Ristić mentor: doc. dr Dragana Popović, komentor: doc. dr Ivana Pandžić član: prof. dr Jela Ikanović Tema master rada bila je: Depletion of biodiversity in East Anglianpročitajte više