Studenti Nezavisnog univerziteta Banja Luka posjetili Biblioteku

U sklopu nastavnog programa, juče, 27. oktobra, Biblioteku su posjetili, u pratnji asistentice Tamare Šobote studenti sa odsjeka za Specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju.

Kao dio praktične nastave predmeta Tiflologija i ove godine, studenti NUBL-a su imali priliku da se upoznaju sa radom ustanove – bibliotečkim i izdavačkim odjeljenjem, brajevom štamparijom i tonskim kabinama u okviru studija.

Od bibliotekarke Jelena Radaković su imali priliku da čuju ko su čitaoci, odnosno krajnji korisnici bibliotečkih usluga, koliko je vremena potrebno da se snimi zvučna knjiga ili časopis, ali i da vide, zahvaljujući Jovici Radanoviću tiflografu-grafologu kako rade brajevi štampači, govorna sinteza i da u kratkim crtama nauče šta je sve potrebno da se odštampa jedna knjiga na brajevom pismu.

Na kraju jednočasovne posjete, direktor Biblioteke Želimir Radinović se zahvalio mladim gostima, te ih pozvao da u nekoj bližoj budućnosti poklone glas Biblioteci i da posjete kulturno-obrazovna dešavanja koja će biti upriličena u prostorijama ustanovnje, a sve u cilju socijalne uključenosti i podizanju svijesti o potrebama osoba sa oštećenim vidom.