Sedmica mobilnosti na Nezavisnom univerzitetu

Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka u toku je sedmica mobilnosti. Projekat Erasmus Learning Mobility for Higher Education Students and Staff se realizuje nakon potpisanog bilateralnog sporazuma NUBL-a i American University of Europe, AUE-FON iz Skoplja, Sjeverna Makedonija. Od 18. do 22. jula na Nezavisnom univerzitetu boravi sedam profesora ovog partnerskog univerziteta sa ciljem razmjene iskustava pripreme i realizacije nastave, zajedničkog organizovanja i učešća u naučnoistraživačkom radu te razmjeni metodičkih iskustava. Prema potpisanom sporazumu realizovaće se razmjena nastavnog osoblja i studenata u periodu od 2022 do 2027. godine.

https://www.glassrpske.com/cir/drustvo/vijesti/sedmica-mobilnosti-na-nubl-u-razmjena-iskustava-za-bolju-nastavu/425402

https://www.nezavisne.com/novosti/obrazovanje/Sedmica-mobilnosti-na-NUBL-u-Razmjena-iskustava-za-bolju-nastavu/727677

https://banjaluka.net/na-nubl-u-u-toku-sedmica-mobilnosti-razmjena-iskustava-za-bolju-nastavu/

https://banjaluka.net/sedmica-mobilnosti-na-nubl-u-profesori-iz-skoplja-uzivali-na-vrbasu-obisli-i-muzej-savremene-umjestosti/