Prof. dr Borka Vukajlovićprof. dr Saša Čekrlija
prof. dr Borka Vukajlović – prorektor za nastavu i studentska pitanjaprof. dr Saša Čekrlija – prorektor za međunarodnu saradnju i naučno – istraživački rad