R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MPR-001Upravljanje rizicimaO145458
2.MPR-002Poslovna analizaO145308
3.MPR.003Organizaciono ponašanjeO130458
4.MPR-004Izborni predmet 1I145306
5.MPR.005Projektovanje organizacijeO245457
6.MPR-006Reinžinjering poslovnih organizacijaO245457
7.MPR-007GlobalizacijaO230456
8.MPR.008Izborni predmet 2I230305
9.MPR-009Izborni predmet 3I230305
Ukupno časova aktivne nastave345345690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.MPR-010Metodologija naučnog istraživanjaO345458
11.MPR-011Ekonomika razvojaO345458
12.MPR-012Upravljanje projektimaO345458
13.MPR-013Upravljanje inovacijamaO330456
14,MPR-014Izborni predmet 4I430305
15.MPR-015Izborni predmet 5I430305
16MPR-016Završni (master) rad 4  20
Ukupno časova aktivne nastave225240265
Ukupno ESPB60

Napomena: lista izbornih nastavnih predmeta:

  1. Teorija troškova
  2. Prognoziranje i odlučivanje
  3. Upravljanje investicijama
  4. Savremeni menadžment
  5. Finansijski menadžment
  6. Korporativno upravljanje