I godina – I semestar

PredmetIzbornostECTS
Psihologija stavovaO6
Psihologija motivacijeO6
Istraživanje u primijenjenoj psihologijiO8
Izborni predmet I – Socijalna psihologija starenja
Izborni predmet I – Psihologija komuniciranja
I5
Izborni predmet II – Psihološke intervencije u krizi
Izborni predmet II – Socijalna patologija
I5
  30

I godina – II semestar

PredmetIzbornostECTS
Organizaciona kulturaO8
Marketing menadžmentO8
Izborni predmet III – Savremene psihoterapijske škole i pravci
Izborni predmet III – Psihologija odraslog doba i starenja
I7
Izborni predmet IV – Vještine vođenja intervjua i profesionala selekcija
Izborni predmet IV – Upravljanje kvalitetom
I7
  30

II godina – III semestar

PredmetIzbornostECTS
Multivarijabilne statističke analizeO8
Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologijiO8
Izborni predmet V – Psihologija uspjeha
Izborni predmet V – Psihologija socijalne pravde
I7
Izborni predmet VI – Psihosocijalni pristup intervencije
Izborni predmet VI – Stres i suočavanje
I7
  30

II godina – IV semestar

PredmetIzbornostECTS
PraksaO10
Istraživački studijski radO10
Završni master radO10
  30