ПРВА ГОДИНА – Први семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
1ПО -001Основи политичких наука226
2ПО -002Социологија226
3ПО -003Основи права226
4ПО -004Политичка антропологија226
5ПО -005Енглески језик I226
  УКУПНО101030

ПРВА ГОДИНА – Други семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
6ПO -006Основи економије226
7ПO -007Информатика226
8ПO -008
ПO -009
Изборни предмет I *
1) Глобализациони процеси
2)  Савремена политичка економија
  2  2      6
9ПO -010
ПO -011
Изборни предмет II *
1)  Историја политичке мисли
2)  Основе спољне политике
  2  2  6
10ПO -012Енглески језик II226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ДРУГА ГОДИНА – Трећи семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
11ПO -­013Савремени политички системи226
12ПO -014Политичка психологија226
13ПO -015Основе комуникологије226
14ПO -016Политички менаџмент226
15ПO -017Енглески језик III226
  УКУПНО101030

ДРУГА ГОДИНА – Четврти семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
16ПO -018Политички систем Босне и Херцеговине225
17ПO -019Савремена политичка историја225
18ПO -020Основи методологије науке225
19ПO -021
ПO -022
Изборни предмет I *
1Социјална психологија
2) Реторика
  2  2  5
20ПO -023
ПO -024
Изборни предмет II *
1) Спољна политика БиХ
2Савремена политичка социологија
      2  2  5
21ПO -025Енглески језик IV225
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Пети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
22MO-026Међународне организације225
23MO-027Међународна економија225
24MO-028Увод у дипломатију225
25MO-029Односи с јавношћу225
26MO-030
MO-031
Изборни предмет I *
1) Јавна управа
2)  Социјална политика ЕУ
  2  2  5
27MO-032
MO-033
Изборни предмет II *
1) Теорија културе
2) Наука о безбједности
  2  2  5
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Шести семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
28MO-034Међународни односи226
29MO-035Међународно преговарање226
30MO-036Европска унија и европски односи226
31  MO-037
MO-038
Изборни предмет I *
1) Студије мира
2) Медији и политика
226
32MO-039
MO-040
Изборни предмет II *
1) Интеркултурни менаџмент
2) Управљање људским ресурсима
2  26
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – седми семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
33MO-041Глобална и национална безбједност22.6
34MO-042Геополитика226
35MO-043Геоекономија226
36MO-044
MO-045
Изборни предмет I *
1) Балкан у међународним односима
2) Политичка етика
226
37MO-046
МО-047  
Изборни предмет II *
1)Међународно пословно право и право Европске уније
2) Функционисање дипломатских представништва 
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – осми семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
38MO-048Спољна и безбједносна политика Европске уније225
39MO-049Економска дипломатија225
40  MO-050
MO-051
Изборни предмет I *
1) Пословна корасподенција
2) Финансијска политика и јавне финансије
2  2  5  
41MO-052
MO-053
Изборни предмет I *
1) Компаративна политичка култура
2) Еколошка политика
225
42 Функционисање дипломатских представништва  10
  УКУПНО8830

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет