PRVA GODINA – Prvi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
1ES -001Osnovi političkih nauka226
2ES -002Sociologija226
3ES -003Osnovi prava226
4ES -004Politička antropologija226
5ES -005Strani  jezik I226
  UKUPNO101030

PRVA GODINA – Drugi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
6PO -006Osnovi ekonomije226
7PO -007Informatika226
  8  PO -008 PO -009Izborni predmet I * 1)  Globalizacioni procesi 2)  Savremena politička ekonomija  2  2      6
  9  PO -010 PO -011Izborni predmet II * 1)  Istorija političke misli 2)  Osnove spoljnje politike  2  2  6
10PO -012Stranii jezik II226
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

DRUGA GODINA – Treći semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
11PO -­013Savremeni politički sistemi226
12PO -014Politička psihologija226
13PO -015Osnove komunikologije226
14PO -016Politički menadžment226
15PO -017Strani jezik III226
  UKUPNO101030

DRUGA GODINA – Četvrti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
16PO -018Politički sistem Bosne i Hercegovine225
17PO -019Savremena politička istorija225
18PO -020Osnovi metodologije nauke225
  19  PO -021 PO -022Izborni predmet I * 1Socijalna psihologija 2) Retorika  2  2  5
  20  PO -023 PO -024Izborni predmet II * 1)  Spoljna politika BiH 2Savremena politička sociologija      2  2  5
21PO -025Stranii jezik IV225
  UKUPNO121230

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

TREĆA GODINA – Peti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
22MO-026Međunarodne organizacije225
23MO-027Međunarodna ekonomija225
24MO-028Uvod u diplomatiju225
25MO-029Odnosi s javnošću225
  26  MO-030 MO-031Izborni predmet I * 1) Javna uprava 2)  Socijalna politika EU  2  2  5
  27  MO-032 MO-033Izborni predmet II * 1) Teorija kulture 2)  Nauka o bezbjednosti  2  2  5
  UKUPNO121230

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

TREĆA GODINA – Šesti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
28MO-034Međunarodni odnosi226
29MO-035Međunarodno pregovaranje226
30MO-036Evropska unija i evropski odnosi226
  31    MO-037 MO-038Izborni predmet I * 1)  Studije mira 2)  Mediji i politika  2  2  6
  32  MO-039 MO-040Izborni predmet II * 1)  Interkulturni menadžment 2) Upravljanje ljudskim resursima  2    2  6
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

ČETVRTA GODINA – sedmi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
33MO-041Globalna i nacionalna bezbjednost22.6
34MO-042Geopolitika226
35MO-043Geoekonomija226
  36  MO-044 MO-045Izborni predmet I * 1) Balkan u međunarodnim odnosima 2) Politička etika  2  2  6
  37  MO-046   Međunarodno poslovno pravo i pravo Evropske unije    2  2  6
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

ČETVRTA GODINA – osmi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
38MO-048Spoljna i bezbjednosna politika Evropske unije225
39MO-049Ekonomska diplomatija225
  40    MO-050 MO-051Izborni predmet I * 1) Poslovan koraspodencija 2) Finansijska politika i javne finansije  2    2    5  
  41  MO-052 MO-053Izborni predmet II * 1) Komparativna politička kultura 2) Ekološka politika  2  2  5
42 Funkcionisanje diplomatskih predstavništva  10
  UKUPNO8830

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet