R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV 
PRVA GODINA
1.OR-001Osnovi ekonomijeO130306
2.OR-002SociologijaO130153
3.OR-003MatematikaO130456
4.OR-004Osnovi menadžmentaO130306
5.OR-005StatistikaO130456
6.OR-006Engleski jezik 1O130303
7.OR-007Finansijsko računovodstvoO230457
8.OR-008MarketingO230307
9.OR-009MakroekonomijaO230306
10.OR-010Privredni sistem i ekonomska politikaO230307
11.OR-011Engleski jezik 2O230303
Ukupno časova aktivne nastave330360690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.OR-012MikroekonomijaO330306
13.OR-013Marketing menadžmentO330305
14.OR-014Poslovna informatikaO330456
15.OR-015Poslovno pravoO330305
16,OR-016Poslovne finansijeO330305
17.OR-017Engleski jezik 3O330303
18.OR-018Strategijski menadžmentO430457
19.OR-019Međunarodni marketingO430457
20.OR-020Engleski jezik 4O430303
21.OR-021Izborni predmet 1I430307
22.OR-022Izborni predmet 2I430306
Ukupno časova aktivne nastave330375700
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
23.OR-023OsiguranjeO530306
24.OR-024Upravljanje rizicimaO530306
25.OR-025Finansijska tržištaO530306
26.OR-026Izborni predmet 3I530456
27.OR-027Izborni predmet 4I530306
28.OR-028Investiciono i korporativno upravljanjeO630455
29.OR-029Operativni menadžmentO630455
30.OR-030Izborni predmet 5I630305
31.OR-031Izborni predmet 6I630305
32.OR-032Izborni predmet 7I630304
33.OR-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34.OR-034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6  6
Ukupno časova aktivne nastave300495795
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta u četvrtom semestru:

 1. Upravljanje ljudskim resursima
 2. Ekonomika preduzeća,
 3. Politička ekonomija,
 4. Principi menadžmenta
 5. Elektronsko poslovanje

Lista izbornih nastavnih predmeta u petom ili šestom semestru:

 1. Upravljanje inovacijama i inovacije u javnom sektoru
 2. Informacioni sistemi u osiguranju,
 3. Teorija odlučivanja,
 4. Upravljanje projektima,
 5. Međunarodni odnosi,
 6. Berzansko pravo,
 7. Menadžment javnog sektora,
 8. Odnosi s javnošću,
 9. Finansijska analiza,
 10. Specijalni bilansi,
 11. Životno osiguranje.