Osiguranje i upravljanje rizicima drugi ciklus

R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MOR-001Upravljanje rizicimaO145458
2.MOR-002Poslovna analizaO145308
3.MOR-003Organizaciono ponašanjeO130458
4.MOR-004Izborni predmet 1I145306
5.MOR-005Korporativno upravljanjeO245457
6.MOR-006Osiguranje i reosiguranjeO245457
7.MOR-007Finansijska tržišta i berzeO230456
8.MOR-008Izborni predmet 2I230305
9.MOR-009Izborni predmet 3I230305
Ukupno časova aktivne nastave345345690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.MOR-010Metodologija naučnog istraživanjaO345458
11.MOR-011Korporativne finansijeO345458
12.MOR-012Savremeni menadžmentO345458
13.MOR-013GlobalizacijaO330456
14,MOR-014Izborni predmet 4I430305
15.MOR-015Izborni predmet 5I430305
16MOR-016Završni (master) rad 4  20
Ukupno časova aktivne nastave225240465
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

 1. Teorija troškova
 2. Međunarodno osiguranje
 3. Analiza osiguranja
 4. Upravljačko računovodstvo
 5. Ekonomika razvoja
 6. Strategijski menadžment
 7. Prognoziranje i odlučivanje
 8. Upravljanje investicijama
 9. Finansijski menadžment,
 10. Markering usluga,
 11. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje.