Okrugli sto na temu “Šta poslije kapitalizma”

Dana 31. januara 2022. godine u 12 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održaće se okrugli sto na temu “Šta poslije kapitalizma”. Organizatori skupa su Ekonomski fakultet i Institut za naučno istraživački rad pri Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

Svrha okruglog stola je da se kroz otvoreni dijalog i razmjenu mišljena dođe do određenih naučno-stručnih stajališta u pogledu budućeg privrednog, društvenog i kulturnog razvoja.