Obavještenje za studente svih fakulteta

Studenti koji ne mogu da pristupe svom profilu na e-nastavi su dužni da se jave administratoru kako bi im se omogućio pristup. U mejlu je potrebno da dostave sledeće podatke: ime, prezime, naziv studijskog smjera koji pohađaju i mjesto prebivališta. Ove podatke možete poslati na mejl adresu admin@nubl.org.