Obavještenje za studente o održavanju drugog kolokvijuma (zimski semestar)

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA

PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program: Specijalna edukacija i socijalna rehabiitacija

nastavnik: doc. dr GORDANA DUKIĆ

METODIKA NASTAVE VJEŠTINA (treća godina)

UTORAK, 28.12.2021. godine u 11:00 časova u učionici broj 7.

OSNOVI RADA SA DJECOM I MLADIMA SA DISOCIJALNIM PONAŠANJEM (četvrta godina)

UTORAK, 28.12.2021.godine u 12:30 časova u učionici broj 7.