OBAVJEŠTENJE

19.11.2021 (petak) u 12:30 časova, sala 6 NUBL-a,

Prof. dr Slavica Golubović, redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održaće predavanje na temu:

,,MOGUĆI UZROCI RAZVOJNIH POREMEĆAJA, VERBALNIH I NEVERBALNIH SMETNJI UČENJA I SPECIFIČNIH SMETNJI SENZORNE OBRADE”

Predavanje prof. Golubović sadrži do sada identifikovane, kao i moguće pretpostavljene, uzroke nastajanja razvojnih poremećaja i diferencijalnu dijagnozu verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade informacija. Poznato je da su ljudski kapaciteti u velikoj mjeri određeni naslijeđenim osobinama i uticajima iz okruženja tokom ranog razvoja. Ipak, urođeni nedostatak kapaciteta je nenadoknadiv. Zato treba obezbijediti da rani razvoj protekne na najbolji mogući način, kao i da se spriječe različiti štetni uticaji. Međutim, u tako komleksnom procesu, kao što je razvoj mozga, dolazi do pojave različitih razvojnih, neuroloških i psihijatrijskih poremećaja.