Predavanje prof. dr Slavice Golubović na temu “Mogući uzroci razvojnih poremećaja, verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade”

Na Nezavinsom univerzitetu Banjaluka danas je prof. dr Slavica Golubović, redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održala predavanje na temu: “Mogući uzroci razvojnih poremećaja, verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade”.

Predavanje prof. Golubović sadrži do sada identifikovane, kao i moguće pretpostavljene, uzroke nastajanja razvojnih poremećaja i diferencijalnu dijagnozu verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade informacija.

Poznato je da su ljudski kapaciteti u velikoj mjeri određeni naslijeđenim osobinama i uticajima iz okruženja tokom ranog razvoja.

Ipak, urođeni nedostatak kapaciteta je nenadoknadiv. Zato treba obezbijediti da rani razvoj protekne na najbolji mogući način, kao i da se spriječe različiti štetni uticaji.

Međutim, u tako komleksnom procesu, kao što je razvoj mozga, dolazi do pojave različitih razvojnih, neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, zaključila je prof. dr Slavica Golubović.