Na Dan Nezavisnog univerziteta Banjaluka 25. 05. 2022. godine održana je svečana dodjela diploma doktorantima, master i studentima osnovnih studija svih fakulteta.

Povodom Dana Nezavisnog univerziteta Banjaluka i 17 godina postojanja danas su svečano promovisani studenti koji su završili prvi, drugi i treći ciklus studija. Diplome svršenim studentima drugog i trećeg ciklusa uručio je rektor Nezavisnog univerzite Banjaluka Zoran Kalinić. Uz čestitke za 17 godina uspješnog rada Kalinić je istakao je da se savremena društva mjere i po tome koliko imaju i visokoobrazovanih i Nezavisni univerzitet Banjaluka je jedna od visokoškolskih ustanova koja omogućava podizanje nivoa znanja u našem društvu. “Savremeno obrazovanje ima veoma važnu ulogu u transformaciji društva“, naveo je rektor Zoran Kalinić i istakao da u ostvarivanju ove uloge u narednom periodu Nezavisni univerzitet Banjaluka se opredjeljuje za razvoj obrazovanja u nekoliko osnovnih pravaca“. Ključni pravac odnosi se na primjenu novih tehnoloških dostignuća u obrazovnom procesu, ali i novih metoda u nastavi, poručio je rektor Kalinić. Znanje je sve važniji resurs i zbog toga je kvalitetno obrazovanje prioritet modernog čovjeka, istako je rektor Nezavisnog univerziteta prof. dr Zoran Kalinić. Već 17 godina Nezavisni univerzitet Banjaluka unapređuje kvalitet visokog obrazovanja, u skladu sa novim trendovima u okruženju.

Nezavisni univerzitet Banjaluka je mjesto na kojem počinje budućnost, poručio je prof. dr Zoran Kalinić u svom obraćanju.