R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MME-001Upravljanje rizicimaO145458
2.MME-002Poslovna analizaO145308
3.MME-003Organizaciono ponašanjeO130458
4.MME-004Izborni predmet 1I145306
5.MME-005Projektovanje organizacijeO245457
6.MME-006Korporativno upravljanjeO245457
7.MME-007Tržište HoVO230456
8.MME-008Izborni predmet 2I230305
9.MME-009Izborni predmet 3I230305
Ukupno časova aktivne nastave345345690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.MME-010Metodologija naučnog istraživanjaO345458
11.MME-011Korporativne finansijeO345458
12.MME-012Savremeni menadžmentO345458
13.MME-013Upravljanje inovacijamaO330456
14,MME-014Izborni predmet 4I430305
15.MME-015Izborni predmet 5I430305
16MME-016Završni (master) rad 4  20
Ukupno časova aktivne nastave225240465
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

 1. Teorija troškova
 2. Upravljačko računovodstvo
 3. Ekonomika razvoja
 4. Upravljanje projektima
 5. Evropski biznis ili samo biznis
 6. Preduzetnički menadžment
 7. Prognoziranje i odlučivanje
 8. Upravljanje investicijama
 9. Finansijski menadžment
 10. Reinžinjering poslovnih organizacija
 11. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje,
 12. Marketing usluga,
 13. Ponašanje potrošača