I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-01Metodologija naučnog istraživanjaO4310
TEK-02Ekonomska analizaO4310
TEK-03EkonometrijaO4310
UKUPNO  12930

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-04Međunarodna ekonomijaO439
TEK-05Razvojna i regionalna ekonomijaO439
TEK-06Globalizacija i internacionalizacija poslovanjaO439
TEK-07Studijsko istraživački radO33
UKUPNO  121230

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-08Izborni predmet 1I339
TEK-09Izborni predmet 2I339
TEK-10Izborni predmet 3I339
TEK-11Prijava doktorske disertacije – prva radionicaO  3
UKUPNO  9930

Izborni predmeti: Međunarodna trgovina,

Međunarodne finansije,
Međunarodno bankarstvo,
Konkurentnost nacionalnih privreda,
Svjetski privredni ciklusi,
Svjetski privredni sistemi.

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-12Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacijeO  10
TEK-14Referisanje o napretku istraživanjaO  10
TEK-15Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijumO  10
UKUPNO    30

III godina – V semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-16Mjesečno referisanje o napretku istraživanjaO  20
TEK-17Drugi doktorantski kolokvijumO  10
UKUPNO    30

III godina – VI semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-18Doktorska disertacijaO  30
UKUPNO    30