ПЕТА ГОДИНА – девети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања Вјежбе ЕЦТС
43МПO -054Конституционализам и демократија226
44МПO -055Политички маркетинг226
45МПO -056Савремена држава и јавна управа226
46  МПO -057
МПO -058
Изборни предмет I *
1) Теорија и пракса рјешавања сукоба
2) Основе политичке анализе
226
47МПO -059
МПO -060
МПO -061
Изборни предмет II *
1) Јавно мнење
2) Политичка култура и јавне политике
3) Савремени системи информисања
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ПЕТА ГОДИНА – десети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбе ЕЦТС
48МПO -062Методологија научноистраживачког рада4410
49МПО- 063Завршни мастер рад  20
  УКУПНО4430