Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Prva godina – Prvi semestar

Red. Br.PREDMETECTS
 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 112
 Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 15
 Teorija umjetnosti sa estetikom 15
 Izborni predmet 15
 Izborni predmet 23
 Prva godina – Prvi semestar

Red. Br.PREDMETECTS
 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 112
 Istorija umjetnosti – savremene tendencijeumjetnosti XX i XXI vijeka 15
 Teorija umjetnosti sa estetikom 15
 Izborni predmet 15
 Izborni predmet 23
 UKUPNO30

Prva godina – Drugi semestar

Red. Br.PREDMETECTS
 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 212
 Istorija umjetnosti – savremene tendencijeumjetnosti XX i XXI vijeka 25
 Teorija umjetnosti sa estetikom 25
 Izborni predmet 15
 Izborni predmet 23
 UKUPNO30

Druga godina – Prvi semestar

Red. Br.PREDMETECTS
 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 312
 Istorija umjetnosti – savremene tendencijeumjetnosti XX i XXI vijeka 35
 Teorija umjetnosti sa estetikom 35
 Izborni predmet 15
 Izborni predmet 23
 UKUPNO30

Druga godina – Drugi semestar

Red. Br.PREDMETECTS
 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 412
 Istorija umjetnosti – savremene tendencijeumjetnosti XX i XXI vijeka 44
 Teorija umjetnosti sa estetikom 44
 Izborni predmet 13
 Izborni predmet 22
 Završni master rad5
 UKUPNO30