R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MMO-001Međunarodno poslovno pravo sa pravom EUO130458
2.MMO-002GeopolitikaO130457
3.MMO-003GeoekonomijaO130458
4.MMO-004Balkan u međunarodnim odnosimaO130457
5.MMO-005Globalna i nacionalna bezbjednostO230458
6MMO-006Savremeni ekonomski sistemiO230457
7.MMO-007Savremeni sistemi informisanjaO230458
8.MMO-008Komparativna politička kulturaO230457
Ukupno časova aktivne nastave  240 360 
  Ukupno ESPB  60
DRUGA GODINA
9.MMO-009Empirijska politička analizaO330458
10MMO-010Politički marketingO330457
11.MMO-­011Konstitucionizam i demokratijaO330458
12.MMO-012Javno mnjenjeO330457
13.MMO-013Metodologija naučno-istraživačkog radaO4453010
14.MMO-014Završni master rad    20
Ukupno časova aktivne nastave 165 210 
  Ukupno ESPB  60