PETA GODINA – deveti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
43MJS -054Konstitucionizam i demokratija226
44MJS -055Savremena država i javna uprava226
45MJS -056Politički marketing226
  46    MJS -057 MJS -058Izborni predmet I * 1) Osnove političke analize 2) Teorija i praksa rješavanja sukoba  2    2    6  
  47  MJS -059 MJS -060 MJO -061Izborni predmet II * 1) Javno mnenje 2) Politička kultura i javne politike 3) Savremeni sistemi informisanja  2  2  6
  UKUPNO101030

• Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

PETA GODINA – deseti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPredavanja  Vježbe  ECTS
48MJS -062Metodologija naučnoistraživačkog rada4410
49 Završni master rad  20
  UKUPNO4430