ПЕТА ГОДИНА – девети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
43МЈС -054Конституционизам и демократија226
44МЈС -055Савремена држава и јавна управа226
45МЈС -056Политички маркетинг226
  46  МЈС -057
МЈС -058
Изборни предмет I *
1) Основе политичке анализе
2) Теорија и пракса рјешавања сукоба
2  2  6  
  47МЈС -059
MJС -060
MJС -061
Изборни предмет II *
1) Јавно мнење
2) Политичка култура и јавне политике
3) Савремени системи информисања
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ПЕТА ГОДИНА – десети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредметиВјежбеЕЦТС
48MЈС -062Методологија научноистраживачког рада4410
49МЈС -063Завршни мастер рад  20
  UKUPNO4430