RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA  GODINA
PRVI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-001Metodologija naučno-istraživačkog rada13368
02.MEP-002Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje13368
03.MEP-003Napredna revizija12357
04.MEP-004Izborni predmet 1.12357
  Ukupno časova aktivne nastave 101222 
UKUPNO:   30
RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA GODINA
DRUGI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-005Upravljačko računovodstvo22245
02.MEP-006Međunarodni računovodstveni standardi22245
03.MEP-007Izborni predmet 2.22245
04. Završni – Master rad   1215
  Ukupno časova   24 
UKUPNO:   30

IZBORNI PREDMETI:

  1. Teorija i analiza bilansa
  2. Savremeni menadžment
  3. Aktuarska matematika
  4. Novac i bankarstvo