RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA  GODINA
PRVI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-001Metodologija naučno-istraživačkog rada13368
02.MEP-002Korporativno upravljanje13368
03.MEP-003Međunarodni ekonomski odnosi12357
04.MEP-004Izborni predmet 1.12357
  Ukupno časova aktivne nastave 101222 
UKUPNO:   30
RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA GODINA
DRUGI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-005Evropske ekonomske integracije22245
02.MEP-006Savremena trgovina22245
03.MEP-007Izbornio predmet 2.22245
04. Završni – Magistarski rad   1215
  Ukupno časova   24 
UKUPNO:   30

IZBORNI PREDMETI:

  1. Globalizacija
  2. Međunarodna monetarna ekonomija
  3. Berzansko poslovanje
  4. Međunarodno poslovno finansiranje