RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA  GODINA
PRVI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-001Metodologija naučno-istraživačkog rada13368
02.MEP-002Međunarodni menadžment13368
03.MEP-003Organizaciono ponašanje12357
04.MEP-004Izborni predmet 1.12357
  Ukupno časova aktivne nastave 101222 
UKUPNO:   30
RBŠifraNaziv predmetaSem.Broj č.ECTS
PRVA GODINA
DRUGI SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
01.MEP-005Savremena trgovina22245
02.MEP-006Međunarodni marketing22245
03.MEP-007Izbornio predmet 2.22245
04. Završni – Magistarski rad   1215
  Ukupno časova   24 
UKUPNO:   30

IZBORNI PREDMETI:

  1. Evropske ekonomske integracije
  2. Međunarodno poslovno finansiranje
  3. Savremeni menadžment
  4. Globalizacija