Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Nezavisni univerzitet Banja Luka i ove godine organizuje predupisni rok. Upis studenata na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka vrši se u sjedištu Univerziteta, Veljka Mlađenovića 12e, Banja Luka svakog radnog dana od 08 do 16 časova. Detaljne informacije možete dobiti u studentskoj službi Nezavisnog univerziteta Banja Luka na telefon 051-456-600 ili na mail: info@nubl.org


Aktuelni javni konkursi

Na osnovu člana 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19) i na osnovu člana 81. stav 2 i člana 82. stav 4. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Dozvole za rad Ministarstva prosvjete i kulture (brojevi 07.2-9631/07 od 28.12.2007. godine, 07.023/602-2086/09 od 01.10.2009. godine, 07.023/612-583-4 in /home/.sites/72/site7520408/web/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Nezavisni univerzitet Banja Luka i ove godine organizuje predupisni rok. Upis studenata na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka vrši se u sjedištu Univerziteta, Veljka Mlađenovića 12e, Banja Luka svakog radnog dana od 08 do 16 časova. Detaljne informacije možete dobiti u studentskoj službi Nezavisnog univerziteta Banja Luka na telefon 051-456-600 ili na mail: info@nubl.org


Aktuelni javni konkursi

Na osnovu člana 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19) i na osnovu člana 81. stav 2 i člana 82. stav 4. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Dozvole za rad Ministarstva prosvjete i kulture (brojevi 07.2-9631/07 od 28.12.2007. godine, 07.023/602-2086/09 od 01.10.2009. godine, 07.023/612-583-4/10 od 14.07.2011. godine, 07.023/612-5-3/10 od 14.07.2011. godine, 07.023-612-316-2/11 od 31.10.2011. godine, 07.05/612-195-1-1/14 od 23.10.2015. godine, 07.05/612-196-1-2/14 od 03.06.2016. godine), te Dozvole za rad Odjeljenja za visoko obrazovanje Brčko distrikta BiH br. 0285RG-002/12, od 09.11.2012.), a u skladu sa standardima kvaliteta utvrđenim u Rješenju o akreditaciji Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka, raspisuje:

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

  1. Upis studenata na akademske studije u akademskoj 2022/23. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka:

a. FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE
Studijski program POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Smjerovi: Spoljna i unutrašnja politika, Međunarodni odnosi i diplomatija, Javne službe i administracija

Studijski program MENADŽMENT U MULTIMEDIJIMA

(NOVINARSTVO) (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

b. PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I SOCIJALNA REHABILITACIJA
(DEFEKTOLOGIJA) (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program PREDŠKOLSKO VASPITANJE (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Studijski program RAZREDNA NASTAVA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)
Studijski program POSLOVNA PSIHOLOGIJA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)
Studijski program PREDŠKOLSKO VASPITANJE (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

c. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program: EKONOMIJA (III ciklus 180 ECTS)
Moduli: Poslovna ekonomija i menadžment; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Međunarodna ekonomija.

Studijski program: EKONOMIJA I POSLOVANJE (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Smjerovi: Poslovna ekonomija, Menadžment i marketing, Turizam, Finansije, Bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo i revizija

Studijski programi: PRIVREDNI RAZVOJ; OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA; MENADŽMENT; BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE; POREZI, CARINE, BUDŽET; RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
(I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

d. FAKULTET ZA INFORMATIKU
Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

Studijski program RAČUNARSTVO I INFORMATIKA (I ciklus 240 ECTS)

e. FAKULTET ZA EKOLOGIJU
Studijski program EKOLOGIJA (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program ZAŠTITA NA RADU (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program EKOLOGIJA (II ciklus 120 ECTS)
Studijski program EKOLOGIJA (I ciklus 180 ECTS)

f. FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI
Studijski program SLIKARSTVO (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

g. FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
Studijski program: BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Studijski program PRIVATNA BEZBJEDNOST (I ciklus 180 ECTS)
Studijski program CIVILNA ZAŠTITA (I ciklus 180 ECTS)
Studijski program CIVILNA ZAŠTITA (I ciklus 240 ECTS)

2. Upis studenata na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka vrši se u sjedištu Univerziteta, Veljka Mlađenovića 12e, Banja Luka svakog radnog dana od 08 do 16 časova, a upis traje od dana objave konkursa do 30.09.2022. godine. Termini održavanja pripremne nastave i prijemnog ispita za upis na studijski program Slikarstvo biće naknadno objavljeni. Studijski programi na koje se ne upiše dovoljan broj polaznika (minimalna studijska grupa je 20) neće se izvoditi.

3. Osnovni dokumenti potrebni za upis su:
a. Diploma o završenoj srednjoj četvorogodišnjoj školi,
b. Svjedočanstva svih završenih razreda srednje škole (originali ili ovjerene kopije),
c. Rješenje o nostrifikaciji diplome srednje škole ili fakulteta završenih u inostranstvu,
d. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
e. Uvjerenje o drzavljanstvu,
f. Dvije fotografije.
Detaljnije informacije o dokumentaciji potrebnoj za upis na II ciklus studija, nalaze se na internet stranici: www.nubl.org .

4. Za prepis sa druge visokoškolske ustanove, osim gore navedenih dokumenata kandidati prilažu i:
a. Uvjerenje o položenim ispitima (original),
b. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (ovjeren),
c. Diplomu o prethodno stečenom višem ili visokom obrazovanju (original ili ovjerena kopija).
d. Sve potrebne informacije o upisu studenata i uslovima studiranja, kandidati mogu da dobiju na adresi:

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA
Veljka Mlađenovića 12e, 78000 Banja Luka
051/456-600; 051/456-601
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST
Braće Podgornika br.8, 78000 Banja Luka
051/345-910; 051/345-911

e-mail: info@nubl.org
www.nubl.org