Institut za naučnoistraživački rad je organizaciona jedinica na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, koja obavlja djelatnost naučnoistraživačkog rada u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.


Osnovna misija Instituta je samostalni naučni rad i naučno istraživanje u podršci fakultetima kao postojećim organizacionim jedinicama na Univerzitetu.


Cilj Instituta je istraživanje društvenih i prirodnih pojava, ukazujući na probleme i predlagati rješenja za njihovo prevazilaženje. Institut je potpisao sporazume o saradnji sa mnogim institutima, visokoškolskim ustanovama i preduzećima u regiji i inostranstvu, s ciljem razmjene informacija i rezultata istraživanja, prihvatanja i širenja dobrih praksi u oblasti naučno-istraživačkog rada i akcije.


Rezultati Instituta su vidljivi kroz učešće u brojnim aktivnostima i projektima od međunarodnog značaja.

Institutom rukovodi direktor Instituta.

Trenutni direktor Instituta je doc. dr Dragana Popović. Doc. dr Popović je prije položaja direktora Instituta obavljala mnoge važne i odgovorne poslove. Pored predavačkog iskustva, radila je u Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a u saradnji sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD), Ekonomskom institutu Banja Luka i Institutu za građevinarstvo “IG” Banja Luka. Trenutno predaje i na Fakultetu za ekologiju pri Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju proučavanje prostornog planiranja, regionalnih i lokalnih razvojnih programa i strategija, turizma, demografije, prostorne ekonomije, demografije, sistema naselja i socijalne ekologije. Pored navedenog, doc. dr Popović proučava prostorni i funkcionalni razvoj jedinica lokalne samouprave. Učestvovala je u različitim projektima iz oblasti prostornog planiranja, regionalnih i lokalnih razvojnih programa i strategija, turizma, demografije, studije regionalnog razvoja itd. Dr Popović je objavila brojne naučne i stručne radove u domaćim i regionalnim akademskim časopisima i u okviru međunarodnih naučno-stručnih konferencija i časopisa.

Iskustvo i akademski status bivšeg šefa rukovodioca Instituta pokazuje ozbiljnost i posvećenost istraživanju i naučnom radu, posebno u onim oblastima koja se akademski odvijaju na fakultetima Univerziteta.


Prvi direktor Instituta, dr Jugoslov Jovičić, prije položaja direktora Instituta, obavljao je mnoge važne i odgovorne pozicije i poslove. Pored predavačkog iskustva, profesor Jovičić je imao i druge važne zadatke, a između ostalog bio je i dekan Ekonomskog fakulteta, savjetnik u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, direktor Regionalne razvojne agencije za sjeverozapadž BiH, ambasador BiH u Švajcarskoj, ministar savjetnik u misiji BiH u Evropskoj uniji, zamjenik ministra spoljnih ekonomskih odnosa u Vladi RS, radio je kao inspektor u razmjeni viznog inspektorata RS, a prvi posao bio je službenik za izvoz u institutu „Kosmos“. Objavio je mnoge naučne radove i učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama.


Direktor Instituta, bila je i dr. Mirjana Stojanović-Trivanović koja ima veliko radno iskustvo, pored radnog iskustva na univerzitetima kao predavač u ekonomskim odsjecima u Republici Srpskoj, ima iskustva u međunarodnim finansijskim institucijama. Najvažniji poslovi i pozicije su: direktor finansija korporativnih i javnih klijenata, direktor Direkcije za upravljanje kreditnim rizikom u Hipobank AD Banjaluka, izvršni direktor Balkanske investicione banke AD Banja Luka, zamjenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srpske, direktor Kancelarije Međunarodne finansijske korporacije (WorldBank) za Republiku Srpsku, direktor Agencije za investicionu garanciju Republike Srpske, direktor Odjeljenja za platne transakcije u Banjoj Luci AD Banja Luka i direktor i službenik u Odjelu za izvozno-uvoznu epruvetu u elektromehaničkoj kompaniji Rudi Čajvec u Banjaluci. Autor je značajnih naučnih radova i učestvovala je na brojnim međunarodnim simpozijima i konferencijama.

Poslije prof. dr Mirjane Stojanović-Trivanović  direktor Institura bio je prof. dr  Srđan Ljubojević.