I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-01Metodologija naučnog istraživanjaO4310
TEK-02Ekonomska analizaO4310
TEK-03EkonometrijaO4310
UKUPNO  12930

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-04Monetarna ekonomija i savremeno bankarstvoO439
TEK-05Međunarodne finansijeO439
TEK-06Upravljanje rizicima u osiguranjuO439
TEK-07Studijsko istraživački radO33
UKUPNO  121230

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-08Izborni predmet 1I339
TEK-09Izborni predmet 2I339
TEK-10Izborni predmet 3I339
TEK-11Prijava doktorske disertacije – prva radionicaO  3
UKUPNO  9930

Izborni predmeti: Investiciono odlučivanje i finansijska intermedijacija,

Savremeno finansijsko izvještavanje,
Upravljačko računovodstvo,
Napredna revizija II,
Upravljanje korporativnim finansijama,
Politika dobiti,
Bazel principi,
Međunarodna finansijska tržišta.

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-13Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacijeO  10
TEK-14Referisanje o napretku istraživanjaO  10
TEK-15Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijumO  10
UKUPNO    30

III godina – V semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-16Mjesečno referisanje o napretku istraživanjaO  20
TEK-17Drugi doktorantski kolokvijumO  10
UKUPNO    30

III godina – VI semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
TEK-18Doktorska disertacijaO  30
UKUPNO    30