R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MBB-001Upravljanje rizicimaO145458
2.MBB-002Poslovna analizaO145309
3.MBB-003Organizaciono ponašanjeO130458
4.MBB-004Izborni predmet 1I145305
5.MBB-005Korporativne finansijeO245457
6.MBB-006Međunarodne finansije i bankarstvoO245457
7.MBB-007Tržište HoVO230456
8.MBB-008Izborni predmet 2I230305
9.MBB-009Izborni predmet 3I230305
Ukupno časova aktivne nastave345345690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.MBB-010Metodologija naučnog istraživanjaO345458 
11.MBB-011Analiza rizika i portfolio strukturaO345457 
12.MBB-012Savremeni marketingO345457 
13.MBB-013Bankarsko i berzansko poslovanjeO330458 
14,MBB-014Izborni predmet 4I430305 
15.MBB-015Izborni predmet 5I430305 
16MBB-016Završni (master) rad 4  20 
Ukupno časova aktivne nastave225240465
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

 1. Monetarna politika,
 2. Bankarsko i berzansko pravo,
 3. Penziono i zdravstveno osiguranje
 4. Elektronska trgovina i robne berze,
 5. Savremeni menadžment,
 6. Marketing usluga,
 7. Finansijsko izvještavanje
 8. Revizija u bankarstvu,
 9. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje,
 10. Kontroling,
 11. Specijalni bilansi