I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MRN-01Razvoj i evaluacija kurikulumaO326
MRN-02Akademsko pisanjeO226
MRN-03Menadžment školskih ustanovaO227
MRN-04Obrazovna tehnologijaO227
MRN-05Strani jezikO224
UKUPNO  111030

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MRN-06Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastaviO229
MRN-07Metodika nastave likovne kultureO224
MRN-08Metodika nastave fizičkog vaspitanjaO224
MRN-09Metodika nastave muzičke kultureO224
MRN-10Metodička praksaO339
UKUPNO  111130

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MRN-11Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnostiO316
MRN-12Metodika nastave matematikeO316
MRN-13Metodika nastave prirode i društvaO316
MRN-14Metodička praksaO4412
UKUPNO  13730

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MRN-15Izborni predmet 1*I225
MRN-16Izborni predmet 2*I225
MRN-17Završni master radO4420
UKUPNO  8830

Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad