I godina – I semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-001InformatikaO337
PI-002Kvantitativni metodi u informaticiO337
PI-003Programiranje IO226
PI-004Engleski tehnički jezikO123
PI-005Softverski studio IO237
UKUPNO111330

 I godina – II semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-006Poslovna informatikaO337
PI-007Poslovna statistikaO337
PI-008Osnovi ekonomijeO226
PI-009Engleski poslovni jezikO123
PI-010Softverski studio IIO237
UKUPNO111330

  II godina – III semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-011Računarske mreže i komunikacijeO337
PI-012Web dizajnO225
PI-013Programiranje IIO236
PI-014Algoritmi i strukture podatakaO225
PI-015Softverski studio IIIO227
UKUPNO111330

   II godina – IV semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-016Arhitektura računaraO326
PI-017Operativni sistemiO336
PI-018IT tehnologijeO225
PI-019Sistemi za podršku odlučivanjuO225
PI-020Softverski studio IVO238
UKUPNO121230

  III godina – V semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-021Softversko inženjerstvoO225
PI-022Baze podatakaO336
PI-023Poslovni informacioni sistemiO225
PI-024Studentska praksaO45
PI-025Softverski studio VO239
UKUPNO91430

 III godina – VI semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
PI-026Računarska grafika i dizajnO326
PI-027Projektovanje i razvoj poslovnih aplikacijaO438
PI-028IT menadžmentO224
PI-029Studentska praksaO45
PI-030Interakcija računar-čovjekO327
UKUPNO121330