I godina – I semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZA-001Fizika 1O226
ZA-002HemijaO327
ZA-003MatematikaO327
ZA-004Ekologija i životna sredinaO226
ZA-005Engleski jezik 1O224
UKUPNO121030

    I godina – II semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZA-006Fizika 2O237
ZA-007StatistikaO237
ZA-008Zaštita životne sredineO226
ZA-009Hemijski parametri radne i životne sredineO225
ZA-010Engleski jezik 2 – jezik strukeO225
UKUPNO101230

    II godina – III semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZA-011Zaštita od bukeO226
ZA-012Inženjerska mjerenjaO226
ZA-013ElektromagnetizamO226
ZA-014Osnovi sistema zaštiteO226
ZA-015InformatikaO226
UKUPNO101030

    II godina – IV semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZA-016Tehnološki procesiO226
ZA-017EkotoksikologijaO226
ZA-018Fizičke metode mjerenjaO226
ZA-019Energetska efikasnostO226
ZA-020Krizni menadžmentO226
UKUPNO101030

    III godina – V semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZAS-021BotanikaO238
ZAS-022Obnovljivi izvori energijeO328
ZAS-023Hazardi u životnoj srediniO227
ZAS-024Klimatske promjene i globalna ekonomijaO337
UKUPNO101030

    III godina – VI semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZAS-025Indikatori održivosti prostoraO227
ZAS-026EkoremedijacijeO238
ZAS-027Prostorno planiranje i životna sredinaO328
ZAS-028Agroekologija i zaštita zemljištaO337
UKUPNO101030

    IV godina – VII semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZAS-029Zaštita vodeO226
ZAS-030Zaštita vazduhaO226
ZAS-031Zaštita prirodeO226
ZAS-032Zaštita hraneO226
ZAS-033Izborni predmet 1*I226
UKUPNO101030

bira se jedan od tri ponuđena: Projektni menadžment, Klimatologija sa meteorologijom ili Održivo upravljanje energijom    

IV godina – VIII semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
ZAS-034Pravni aspekti zaštite životne sredineO226
ZAS-035Upravljanje otpadomO226
ZAS-036Stručna praksaO247
ZAS-037Izborni predmet 2**I226
ZAS-038Čvrsta biogorivaO215
UKUPNO101130

** bira se jedan od tri ponuđena: Osnovi menadžmenta, Energetska efikasnost u zgradama ili Metodika nastave o životnoj sredini