I godina – I semestar

PredmetECTS
Fizika životne sredine5
Hemija i biohemija životne sredine6
Ekologija7
Sociologija7
Strani jezik 15
UKUPNO30

I godina – II semestar

PredmetECTS
Botanika sa ekologijom bilјaka7
Ekologija mikroorganizama7
Klimatologija sa meteorologijom6
Strani jezik 25
Informatika4
Terenska nastava1
UKUPNO30

II godina – III semestar

PredmetECTS
Zoologija sa ekologijom životinja7
Osnovi ekonomije6
Ekologija čovjeka6
Osnovi menadžmenta životne sredine5
Biogeografija6
UKUPNO30

II godina – IV semestar

PredmetECTS
Biotehnologija sa genetikom6
Hidroekologija5
Agroekologija6
Socijalna ekologija6
Menadžment sistema kvaliteta5
Terenska nastava2
UKUPNO30

III godina – V semestar

PredmetECTS
Zaštita vazduha6
Zaštita vode6
Zaštita hrane6
Zaštita prirode6
Ekološko upravlјanje otpadom6
UKUPNO30

III godina – VI semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
Projektni menadžment5
Indikatori životne sredine5
Ekološka tehnologija6
Pravni aspekti zaštite životne sredine6
Izborni predmet 1*5
Terenska nastava3
UKUPNO30

bira se jedan od četiri ponuđena: Engleski jezik 3,

Opšta psihologija,
Ekološko vaspitanje ili
Ekološki standardi

IV godina – VII semestar

PredmetECTS
Ekološki inženjering5
Prostorno planiranje6
Regionalna geografija7
Ekoremedijacija6
Izborni predmet 2**6
UKUPNO30

** bira se jedan od tri ponuđena: 

Zaštita od buke,
Opšta pedagogija ili
Didaktika

IV godina – VIII semestar

PredmetECTS
Ekotoksikologija6
Biodiverzitet5
Ekoturizam6
Izborni predmet 3***6
Čvrsta biogoriva7
UKUPNO30

*** bira se jedan od tri ponuđena: 

Hazardi u životnoj sredini,
Medicinski aspekti zaštite životne sredine ili
Marketing