I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-01Fizika životne sredineO225
EK-02Hemija i biohemija životne sredineO226
EK-03EkologijaO327
EK-04SociologijaO217
EK-05Strani jezik 1O215
UKUPNO  11830

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-06Botanika sa ekologijom bilјakaO227
EK-07Ekologija mikroorganizamaO227
EK-08Klimatologija sa meteorologijomO226
EK-09Strani jezik 2O215
EK-10InformatikaO224
EK-11Terenska nastavaO1
UKUPNO  10930

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-12Zoologija sa ekologijom životinjaO227
EK-13Osnovi ekonomijeO216
EK-14Ekologija čovjekaO226
EK-15Osnovi menadžmenta životne sredineO215
EK-16BiogeografijaO326
UKUPNO   11830

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-17Biotehnologija sa genetikomO226
EK-18HidroekologijaO225
EK-19AgroekologijaO226
EK-20Socijalna ekologijaO226
EK-21Menadžment sistema kvalitetaO215
EK-22Terenska nastavaO2
UKUPNO  10930

III godina – V semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-23Zaštita vazduhaO226
EK-24Zaštita vodeO226
EK-25Zaštita hraneO226
EK-26Zaštita prirodeO226
EK-27Ekološko upravlјanje otpadomO226
UKUPNO   101030

III godina – VI semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-28Projektni menadžmentO225
EK-29Indikatori životne sredineO225
EK-30Ekološka tehnologijaO226
EK-31Pravni aspekti zaštite životne sredineO226
EK-32Izborni predmet 1*I215
EK-33Terenska nastavaO3
UKUPNO  10930

bira se jedan od četiri ponuđena: Engleski jezik 3,

Opšta psihologija,
Ekološko vaspitanje ili
Ekološki standardi

IV godina – VII semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-34Ekološki inženjeringO225
EK-35Prostorno planiranjeO226
EK-36Regionalna geografijaO217
EK-37EkoremedijacijaO226
EK-38Izborni predmet 2**I216
UKUPNO  10830

** bira se jedan od tri ponuđena: Zaštita od buke,

Opšta pedagogija ili
Didaktika

IV godina – VIII semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
EK-39EkotoksikologijaO226
EK-40BiodiverzitetO325
EK-41EkoturizamO216
EK-42Izborni predmet 3***I216
EK-43Čvrsta biogorivaO227
UKUPNO  11830

*** bira se jedan od tri ponuđena: Hazardi u životnoj sredini,

Medicinski aspekti zaštite životne sredine ili
Marketing