Колико износи школарина те постоји ли могућност отплаћивања у ратама?
Детаљне податке и информације о школаринама, за сваки студијски програм, можете пронаћи упитом, у просторијама Студентског административног центра или позивом на контакт телефон (00) 387 51 456 600. Независни универзитет Бања Лука свим студентима омогућава плаћање школарине у ратама. Уплата рате обавезна је у току сваког мјесеца, и то без датумског ограничења односно до краја мјесеца, у оквиру једне академске године.

Када се уплаћује прва рата?
Без обзира да ли се пријавите на 1. или 2. уписни рок, уплата прве рате мора бити проведена приликом попуњавања уписних образаца, односно приликом самог уписа.

Што је све укључено у цијену?
Цијена школарине подразумијева: приступ порталу е-настава, наручивање потврда у сврху превоза и у сврху здравственог осигурања, приступ распоредима, приступ е-материјалима, техничка подршка која се тиче е-наставе, услуге Центра за подршку, чланарину за Библиотеку и приступ штампаној литератури. У школарину није укључен трошак дипломирања, менторство на другом и трећем циклусу студија, наручивање потврда у сврхе које нису наведене у претходном пасусу, наручивање других докумената које издаје Универзитет, трошкови уписнине. Цијене ових услуга формулисане су важећим Цјеновником Универзитета.

Плаћа ли се полагање испита посебно?
У школарину је укључено полагање сваког испита, односно трошак пријаве истог.

Да ли обавезно подмирити цјелокупну школарину усљед пријевременог прекида студија?
Приликом исписивања морају бити подмирене уплатнице за рате односно износ школарине који је стигао на доспјеће до дана исписивања. За испис је неопходно послати односно попунити захтјев, а прекид студија коначно се потврђује издавањем исписнице чији трошкови не спадају у трошкове школарине и регулисани су важећим Цјеновником. Уколико испис/прекид не уредите писмено, Универзитет даље зарачунава трошкове.

Шта уколико студент није у могућности плаћати школарину?
Постоји могућност привременог прекида или исписивања (као што је описано у пасусу изнад), а трошкови школовања од дана прекида више се неће обрачунавати.