Парламент студената Независног универзитета Бања Лука, је ванстраначка и независна организација студената свих циклуса студија Универзитета, која се бави остваривањем, те заштитом права и интереса студената у научно-наставном, научно-истраживачком, стручном, културном, спортском и другом раду, као и унапређењем животног стандарда и друштвеног живота студената.

Основни циљеви Парламента студената су:
1) Повећање броја активиста и унапређење система комуникација и протока информација међу активистима и осталим студентима на Универзитету.
2) Делегирање кандидата Парламента студената, делегата у органима Универзитета.
3) Јачања капацитета Парламента студената.
4) Јачање имиџа, развој бренда Уније студената и стварање климе препознатљивости.
5) Оснивање студентског информативног центра и подизање нивоа информисаности студената о начину студирања на универзитету, трендовима
и развоју студирања, омладинским темама и општим друштвеним процесима
6) Унапређивање односа са Универзитетом.
7) Развој програма за стручну праксу студената (у договору са Универзитетом).
8) Помоћ Универзитету у даљем развоју у складу са Болоњским процесом
9) Унапређење културног живота студента на универзитету и ван њега и сам развој и степен културе на Универзитету.
10) Подржавање промоције Универзитета (у виду сајмова, рекламне кампање и остало).
11) Подржавање пројеката и састављање тимова за рад на пројектима.
12) Помагање студентима у рјешавању њихових проблема.
13) Повезивање Уније студената са осталим студентским организацијама других високошколских установа у земљи и иностранству.
14) Организовање екскурзија, хуманитарних и едукативних акција, као и све друге активности утврђене Статутом студендтског представничког тијела, које су у складу са мисијом, визијом и циљевима Универзитета.

Акти

Статут

Правилник о студентском организовању