СТРУЧНА ПОСЈЕТА ЈУ ЦЕНТРУ „СУНЦЕ“ У ПРИЈЕДОРУ

Студенти Специјалне едукације и социјалне рехабилитације, Независног универзитета Бања Лука, заједно са проф. др Борком Вукајловић и Мр. Стеваном Шеатовићем, реализовали су стручну посјету ЈУ Центру “Сунце” у Приједору.

ЈУ Центар “Сунце” је установа са 50 година традиције у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју.

О актуелностима и промјенама којима је обухваћено специјално школство, говорила је директорка установе, доц. др Слађана Радаковић, наглашавајући скорашњу транзицију установе у ресурсни центар.

Током стручне посјете студенти су присуствовали настави и разговарали са дефектолозима и наставницима који реализују наставне програме.

Обиласком је обухваћено:

–  предшколско васпитање и образовање;

–  деветогодишње основношколско васпитање и образовање ученика са лаким, умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања и вишеструким сметњама;

– радно васпитање ученика са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања ( по завршетку деветогодишњег школовања које је у складу са законом могуће реализовати само у специјализованим установама као што је ова);

– средњошколско трогодишње стручно оспособљавање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања и вишеструким сметњама (за занимања КВ);

– рехабилитацијску дјелатност која подразумијева: третман сензорне интеграције, психомоторне реедукације, логопедски и физиотерапеутски рад;

– продужени боравак;

С обзиром да се највећи број специјалних едукатора и рехабилитатора (дефектолога) запошљава у васпитнообразовном систему, ова посјета је од великог значаја за упознавање са појединостима организације наставе за дјецу са сметњама у развоју.