СТРУЧНА ПОСЈЕТА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА СЛИЈЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  И САВЕЗИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИЦА С ИНВАЛИДИТЕТОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊАЛУЦИ

Студенти Специјалне едукације и социјалне рехабилитације, Независног универзитета Бања Лука, заједно са проф. др Борком Вукајловић реализовали су стручну посјету Јавној установи Специјална билиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске  у Бањалуци, као и савезима организација лица с инвалидитетом Републике Српске, којом су, и на овакав начин, указали на положај особа са сметњама и тешкоћама у развоју.

Јавна установа Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, (СБССРС), намијењена је општем образовању, информисању и задовољавању културних потреба слијепих и слабовидих лица, развоју и унапређењу библиотечке дјелатности у Републици Српској. Основана је Одлуком Владе Републике Српске на сједници одржаној 13. јула 2006. године а званично је регистрована 17. 07. 2007. године.

Основна дјелатност СБССРС јесте прикупљање, обрада и  издавање библиотетске грађе, у приступачнимним форматима за слијепа и слабовида лица из Републике Српске, али и окружења, да несметано уживају приступ културним материјалима.

Током стручне посјете студентима су представљени САВЕЗИ оранизација лица с инвалидитетом на нивоу Републике Српске, њихов рад и популација чије интересе заступају, области у којима дјелују и циљеви и резултати које остварују:

– Савез глувих и наглувих Републике Српске – презентовала секретар Савеза Марина Мацановић;

– Савез слијепих Републике Српске – презентовао предсједник Савеза Бранко Сузић;

– Савез параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске – информисала секретар Савеза Милена Обрадовић;

– Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске (МеНеРаЛи) – секретар Савеза Госпова Рађен-Радић одржала презентацију на тему: ‘’Улога и значај институција/јавних установа и удружења грађана као пружаоца услуга, подршке и промоције права лица с инвалидитетом у Републици Српској ‘’.

Значај ове посјете је упознавање студената са појединостима дјеловања институција и невладиног сектора у области инвалидности, компарација њиховог рада, различитости у приступу и механизму дјеловања, али и заједнички циљеви и резултати које остварују, често у партнерству – унапрјеђење друштвеног положаја лица с инвалидитетом у Републици Српској.