Одбрана мастер рада на Факултету за информатику

На Факултету за информатику Независног универзитета Бањалука мастер рад одбранио је Владимир Гиговић, пред комисијом у саставу: доц. др Мирко Сајић, проф. др Маријан Мијатовић и проф. др Срећко Станковић

Тема мастер рада била је „Могућности обраде података прикупљених форензичком анализом мобилних уређаја“. Ментор мастер рада био је проф. др Срећко Станковић.